Activiteiten Lionhearts Icehockey Academy

 

Hoofdactiviteiten

Opleiding talenten

Hoofddoel van het RTC is het opleiden van talentvolle ijshockeyers tot topsporters die technisch, mentaal en sociaal in staat zijn om mee te draaien op internationaal niveau.

Na de opleiding moeten deelnemers kunnen uitstromen naar de NIJA (Nederlandse IJshockey Academie) of topclubs in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Zweden. Uitzonderlijke talenten moeten zelfs in aanmerking kunnen komen voor de NHL draft, het hoogst haalbare niveau in het ijshockey.

Talent detectie

Voordat talent opgeleid kan worden moet het eerst ontdekt zijn. Scouting is dan ook één van de hoofdactiviteiten van trainers actief binnen het RTC. Bij het scouten van spelers wordt rekening gehouden met talent camouflerende aspecten zoals: Relative age effect en afwijkende biologische leeftijd. Als uitganspunt voor “talent” hanteert het RTC de volgende criteria

Een talent:

  • presteert in wedstrijden en trainingen beter dan zijn leeftijdsgenoten
  • ontwikkelt zich sneller en heeft een groter tactisch inzicht dan zijn leeftijdsgenoten
  • heeft ouders die voorwaarden creëren om te presteren
  • heeft doorzettingsvermogen
  • presteert goed op school

Naast talent ontwikkeling richt het RTC zich op het opleiden van trainers en begeleiders binnen de ijshockeysport. Het RTC wil een stageadres zijn voor personen die zich via de NIJB willen kwalificeren tot gediplomeerd ijshockey trainer of coach. Ook stelt het RTC zich open voor studenten van het CIOS en ALO. Visie achter deze samenwerking is dat nieuwe trainers worden opgeleid en bestaande trainers in aanraking komen met de laatste academische ontwikkelingen.

Nevenactiviteiten

Naast de opleidingstrajecten richt het RTC zich op een aantal belangrijke nevenactiviteiten die indirect bijdragen aan de hoofddoelen.

Verbreden van de sport

Het RTC zal zich inzetten voor het verbreden van de ijshockeysport in het algemeen. Hierbij is de visie: hoe breder de basis van de piramide, hoe hoger de top. Het verbreden van de sport zal in nauwe samenwerking gebeuren met de bestaande clubs in het noorden van het land: Heerenveen, Leeuwarden en Groningen.

Belangrijke elementen waar het RTC zich op richt om verbreding te bewerkstelligen zijn:

  • verbetering imago van de sport
  • technisch ondersteunen van clubteams
  • faciliteren van projecten die bijdragen aan het promoten van de sport

Het RTC wil een nauwe samenwerking opzetten met andere takken van sport die ook een topsport programma kennen. Hierbij staat integrale kennis overdracht centraal. Onder het motto “samen zijn we sterker” wil het RTC verdere integratie bewerkstelligen. Een belangrijke peiler om dit nevendoel te bereiken is Topsport NOORD waarin sporten met een topsportbeleid reeds samenwerken.

Samenwerking met scholen

Het RTC heeft de visie dat de maatschappelijke carrière van topsporters even belangrijk is als de sportcarrière. Het RTC is zich zeer bewust van het feit dat niet alle deelnemers aan het RTC hun sportcarrière zullen beëindigen op het hoogste niveau. Ook beseft het RTC dat sporters die wel de top halen nog een lange carrière wacht na de loopbaan als topsporter.

Het RTC wil dan ook nauw samenwerken met scholen die de combinatie tussen sport en opleiding mogelijk maken. Via een twee maandelijks overleg met scholen wil het RTC zorgdragen dan sport- en schoolprestaties in de pas blijven lopen. Schoolprestaties zijn dan ook een vast onderdeel van de beoordeling en evaluaties van deelnemers.

Ontwikkeling “soft skills” en Shared Respect

Het RTC streeft er naar om ijshockeyers naast een technische opleiding ook een opleiding te geven in “soft skills” (Discipline, respect, waardering voor anderen en werken in teamverband). Naast het feit dat deze “soft skills” cruciaal zijn om de top te bereiken wil het RTC op deze manier spelers een basis te geven die zij ook in hun maatschappij carrière kunnen gebruiken. Leidraad is de Campagne Fair Play en Respect die door de NIJB is opgesteld. Meer informatie is te vinden op: http://www.nijb.nl/fpr/fairplay.php