Financiën

Het RTC streeft naar een budget neutrale basis en krijgt financiële ondersteuning van de stakeholders Thialf en Topsport NOORD. Deze dragen bij door faciliteiten ter beschikking te stellen aan het RTC zonder dat hier een markt conforme financiële verplichting tegen over staat. Daarnaast zoekt het RTC een hoofdsponsor en zullen deelnemers een maandelijkse contributie betalen aan het RTC.