Marketing PR en Communicatie

Media

Marketing, PR en communicatie zijn niet meer weg te denken in de hedendaagse maatschappij. Het RTC beschikt over een eigen website, Facebook en Twitter account. Via deze social media wil het RTC alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het RTC en maximale publiciteit geven aan haar activiteiten.

Naast de social media zal het RTC contacten onderhouden met kranten, regionale radio- en televisiekanalen om met enige regelmaat in de sportrubrieken van deze media aandacht te krijgen voor de ontwikkelingen.  

Clinics

Het RTC stelt faciliteiten ter beschikking om in samenwerking met de bestaande clubs clinics te organiseren voor het bedrijfsleven. IJshockey clinics lenen zich bij uitstek voor het binden van management teams en personeel. Na een clinic op het ijs, zal er uitleg gegeven worden over de ijshockey sport en hoe binnen de sport gewerkt wordt aan het behalen van lange termijn doelen zonder garantie op succes.

Informele bijeenkomsten

Betrokkenheid van alle stakeholders is cruciaal in het doen slagen van de doelstellingen. Het RTC organiseert 1x per jaar een bijeenkomst waarin ouders, trainers, vertegenwoordigers van sponsoren, Thialf, de NIJB en Topsport NOORD informeel bijeenkomen. Doelstelling is elkaar beter te leren kennen en de onderlinge betrokkenheid te vergroten.