Medische begeleiding

De sportmedische begeleiding heeft als uitgangspunt het bewaken c.q. optimaliseren van de gezondheid van de sporter in het kader van sportbeoefening. Sportmedische begeleiding is een, in de tijd, continu proces van (para)medische zorg voor individuele spelers.

Goede en snelle opvang bij blessures en complete begeleiding van sporters naar het, op verantwoorde en veilige wijze, bereiken van hogere prestaties staan voorop.

Preventie zorg

Preventieve medische zorg bestaat uit het informeren en begeleiden van spelers en trainers op het gebied van blessures. Iedere speler zal een aantal medische informatie lessen bijwonen over voeding, fysieke ontwikkeling en blessure preventie. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Topsport NOORD.

Daarnaast zal iedere trainer 3x per seizoen deelnemen aan een vergadering waarin dieper ingegaan zal worden op de preventieve zorg en worden spelers vanuit een medisch aspect geëvalueerd.

Alle sporters van het RTC zullen 1x per jaar een medische sportkeuring ondergaan.

Blessure begeleiding

In het geval van een blessure bij een speler wordt Topsport NOORD ingeschakeld om de speler te voorzien van informatie. Topsport NOORD zal vervolgens met de speler een plan van aanpak maken gericht op snel en veilig herstel.

Bewaking groeiontwikkeling

De groeiontwikkeling van spelers kan grote invloed hebben op de prestatie en op blessure gevoeligheid. Om de groeiontwikkeling van spelers te bewaken worden spelers 3x per seizoen gemeten, gewogen en wordt de schoenmaat opgenomen