Selectieprocedure

Alle spelers actief binnen de Lionhearts Icehockey Academy krijgen vanuit de NIJB en NOC*NSF een LOOT-BF status. Met deze status is de speler in staat om tijdens zijn gehele schoolopleiding binnen een Topsport Talentschool onder schooltijd te trainen.

Het verkrijgen van een LOOT-BF status is aan strenge eisen onderhevig. Het RTC Lionhearts heeft dan ook de verplichting een duidelijke selectieprocedure te volgen.

De selectieprocedure bestaat uit een vijftal stappen. Zijn al deze stappen met positief resultaat afgerond, dan is een speler definitief geselecteerd voor de Lionhearts Icehockey Academy

Stap 1: Aanmelding

Spelers die deel willen nemen aan het programma van de Lionhearts Icehockey Academy dienen zich schriftelijk aan te melden via het aanmeldformulier op deze website.

Na de aanmelding ontvangt de speler een ontvangstbevestiging en een officieel aanmeldformulier. De speler wordt dan opgeroepen voor de eerstvolgende selectiedagen.

Stap 2: Scoutingsrapportage

Zodra een speler zich heeft aangemeld, zullen trainers van de Lionhearts Icehockey Academy een aantal wedstrijden en/of trainingen van de aangemelde speler bezoeken.

De scoutingsrapportage is gericht op het 5xS model van de NIJB. (Soul, Skills, Sence, Strenght en Stamina).

Een voorbeeld van het scoutingrapport is toegevoegd als appendix A.

Stap 3: Selectiedagen

De selectie bestaat uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel bestaat uit een door het IIHF opgestelde on-ice test en een tactische training. Het tweede dagdeel bestaat uit een off-ice test, die gericht is op het algemeen atletisch vermogen van de kandidaat.

De on-ice test bestaat uit 6 onderdelen waarin schaatstechniek, puck control, schiettechniek en snelheid getest worden (Appendix B).

Appendix B
Selectie procedure appendix B.pdf (475.36KB)
Appendix B
Selectie procedure appendix B.pdf (475.36KB)

Per onderdeel zijn per leeftijdscategorie internationale normen opgesteld waaraan voldaan moet worden. De tactische training is gericht op individuele tactieken en team tactieken.

De off-ice test is opgesteld door de NIJB en bestaat uit 8 test elementen: curl-ups, standing long jump, push-ups, spierlengte benen, explosieve schaatsafzet, ijshockey specifieke coördinatie/motoriek, anaerobe uithoudingsvermogen en basisconditie (1.500m hardlopen).

Per onderdeel zijn per leeftijdscategorie nationale normen opgesteld waaraan voldaan moet worden. 

Stap 4: Intake gesprek

Na het afronden van de selectiedagen vindt een intakegesprek plaats tussen trainers, speler en ouders. Tijdens dit gesprek worden de testresultaten en de scoutingsrapportage besproken. Indien de testresultaten en scoutingsrapportage leiden tot een positief advies vanuit de trainersstaf worden persoonlijke leerdoelen vastgelegd en het spelers paspoort aangemaakt. (Appendix D)

Bij een positief oordeel van de trainers wordt de kandidaat officieel voorgedragen aan de NIJB.

Stap 5: Goedkeur NIJB

De selectieprocedure wordt afgesloten met een officieel goedkeur van de NIJB. Na deze goedkeur is de kandidaat toegelaten tot de Lionhearts Icehockey Academy en krijgt hij vanuit de NIJB de LOOT-BF status.